“United in Music” je mladinska izmenjava, posvečena glasbi in medkulturnemu dialogu. Organizirali jo bomo v Kampu Kolpa v Vinici, od 30. julija do 7. avgusta 2018, in v skupnem ustvarjanju povezali 34 udeležencev iz Grčije, Jordanije, Libanona, Severne Irske in Slovenije.

33032503_10155524228748616_3231211133524246528_n

Glasba je izjemno učinkovit medij za preseganje kulturnih razlik in prepoznavanje prednosti, ki jih prinaša multikulturna družba, dobro znani pa so tudi drugi pozitivni učinki poslušanja, ustvarjanja in igranja glasbe. Petje ne vpliva zgolj na splošno zadovoljstvo, ampak ima hkrati terapevtsko moč, prekrvavi telo in v možganih sproži endorfine, kar povzroča občutek veselja. Skupno petje, igranje in ustvarjanje glasbe omogočajo interakcijo z ljudmi, grajenje mostov med posamezniki in kulturami ter resnično vzpostavljanje harmonije.

Evropske vrednote, kot so strpnost, pravičnost, solidarnost in nediskriminacija, so postavljene na težko preizkušnjo, še posebej v času večjih migracij in ekonomskih kriz. Migracije pa so ključni in neizogibni del gospodarskega in družbenega življenja vsake države, zato je izredno pomembno, da mlade senzibiliziramo za prepoznavanje pozitivnih plati medkulturnih družb in nujnosti medkulturnega dialoga. Naša naloga je, da pri mladih udeležencih spodbudimo odprtost in radovednost in skupaj premagujemo elemente ksenofobije in rasizma. To je še toliko bolj pomembno v času nevarnega vzpona radikalnih nacionalizmov, ki pogosto privlačijo prav ranljive mladostnike, ki v svojem življenju včasih ne vidijo smisla in ga zaradi občutka varnosti in pripadnosti iščejo v skupinah z nevarnimi pogledi.

Z namenom, da poglobimo razumevanje odnosa med kulturami, smo k sodelovanju povabili partnerski organizaciji iz Libanona in Jordanije. Gre za državi z močno medkulturno družbo, ki vključuje tudi veliko beguncev. Mladi iz teh držav bodo z nami delili svoje poglede na migracije in možnosti harmoničnega sobivanja. Na izmenjavi tako želimo prispevati k razmisleku o evropski, kot tudi o mediteranski identiteti. Raziskovali bomo, kaj sodelujoče kulture povezuje in kulturne kontraste, ki nas bogatijo. Še posebej se bomo posvetili problemu islamofobije, ki lahko vodi k radikalizaciji nacionalističnih skupin in nasilju nad migranti in begunci na evropskih tleh.

Z vključevanjem mladih ustvarjalnih umov iz evropskih in južnomediteranskih držav v harmonijo zborovskega petja in tekom drugih povezovalnih aktivnosti izmenjave, želimo doseči višjo raven povezanosti in zavedanja med mladimi, da bodo (še naprej) strpni, vključujoči in aktivni državljani. V projekt bomo vključili udeležence predvsem glede na veselje do glasbe in zanimanje za medkulturni dialog. Želena starost udeležencev je od 18 do 30 let, saj je zaradi tematike programa zaželena določena mera zrelosti. Ključ izbora udeležencev bo enakomerna zastopanost spolov, prednostno pa bodo izbrani predstavniki mladih z manj priložnostmi, predvsem begunci, prosilci za azil in mladi z migrantskim ozadjem.

Tekom projekta bodo udeleženci pridobili znanja predvsem s področja zborovskega petja in harmonije ter nastopanja, vokalne tehnike, spoznali pa bodo tudi podporne dejavnosti pri glasbeni produkciji – organizacijo, promocijo, režijo in tehnično podporo. Vsebine, povezane z glasbo in nastopanjem, bomo nadgradili z vsebinami, s katerimi želimo prispevati k tolerantni in vključujoči družbi.

V okviru izmenjave načrtujemo družabne igre in nastope, namenjene medsebojnemu spoznavanju ter seznanjanju s kulturami sodelujočih. Seznanili se bomo tudi s kulturno raznolikostjo Slovenije in Bele krajine. V tem okviru bomo organizirali tudi izlet ob Kolpi in kulturne večere, kjer se bodo našim udeležencem predstavili lokalni kulturni ustvarjalci. Zadnji večer izmenjave bomo organizirali javni nastop, na katerem bodo mladi predstavili pridobljeno znanje.

Projekt »United in Music« je nadgradnja dveh uspešnih Erasmus+ projektov:  »Rhythm of Youth« in Music on the Move”, ki sta navduševali udeležence, hkrati pa sta bila prepoznana kot primera dobre prakse s strani Erasmus+ nacionalne agencije.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.5. – 30.9.2018

PROJEKTNI PARTNERJI: East and West Center for Sustainable Development (Jordanija), Generis (Libanon), Greek Forum of Refugees (Grčija), The Inside Out Programme (Združeno kraljestvo),  Zavod APIS (Slovenija)

KOORDINATOR PROJEKTA: Zavod APIS

vodja projekta: Teja Pahor, teja@zavodapis.si, +386 31 309 494

organizacija in povezovanje programa: Neva Danaja Pirc , neva@zavodapis.si

mentor: Nataša Kotar, natasa@zavodapis.si

glasbeni program: Katherine Bolden & Jaka Jarc & Hashem Kabreet

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.

Capture