Si star med 18 in 25 let in te zanima: pripovedovanje zgodb s pomočjo fotografije in videa, novinarstvo, medijsko opismenjevanje, družbeno-politične teme in družbeni mediji oziroma mediji nasploh? Zavod APIS te vabi, da se med 19. in 28. novembrom udeležiš mladinske izmenjave Embrace the Reality with Media Literacy v Kranjski Gori. 

9-dnevna mladinska izmenjava je namenjena izpopolnjevanju medijske pismenosti med mladimi  iz Francije, Latvije, Slovenije, Turčije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Udeleženci mladinske izmenjave bodo med seboj delili veščine za učinkovito in varno rabo medijev. V kulturno raznolikem okolju bodo uporabljali metode pripovedovanja zgodb preko besedila, fotografije in videa. Z ustvarjanjem in objavo neresničnih zgodb se bodo seznanili z medijskim zavajanjem. Medijsko opismenjevanje vključuje tudi obravnavo diskriminacije, stereotipov in migracij v medijih.  Ne bo izostal niti kritičen premislek o prednostih in slabostih družbenih medijev, ki imajo med mladimi najmočnejši vpliv.

Medijski kompas

Izziv mladih ni premalo informacij, temveč enormna količina informacij. Informacijska prenasičenost, s katero jih zasipajo digitalni mediji in internet, in medijsko zavajanje so prepogosto vir strahov, skrbi, negotovosti in tesnobe. Vemo tudi, da množični mediji znatno prispevajo k oblikovanju mnenj in sprejemanju odločitev, s čimer postaja medijsko zavajanje pereč družbeni problem.

Medijska pismenost je sklop veščin, ki nam omogočajo, da dostopamo do medijev, jih kritično vrednotimo in ustvarjamo.

Namen medijskega opismenjevanja je razvoj izpraševanja in izražanja, s katerim se razvijamo kot kritični misleci, učinkoviti komunikatorji in aktivni državljani. Medijsko opismenjevanje med mladimi je namenjeno prepoznavanju medijskih vplivov in razvoju veščin za uporabo in ustvarjanje medijev.

Strpnost, pravičnost, solidarnost in nediskriminacija so vrednote, ki jih poudarja Evropska unija. Različni mediji v različni meri sledijo tem vrednotam, a prisotno je opuščanje novinarskih standardov in kodeksa novinarjev. Kajti z novimi mediji je “novinar” lahko vsak, pa čeprav širi lažne novice, zavaja, diskreditira, smeši in žali posameznike, uporablja sovražni govor, spodkopava pravno državo, širi nestrpnost, spodbuja k nasilju ter uporablja senzacionalizem in medije za promocijske namene.  

Več informacij o mladinski izmenjavi

V izmenjavo vabimo  mlade od 18-25 let, ki jih zanima medijsko opismenjevanje, pripovedovanje zgodb s pomočjo fotografije in videa, novinarstvo, družbeno-politične teme in družbeni mediji oziroma mediji v širšem smislu. Pri izboru imajo prednost mladi iz ranljivih skupin.

MLADINSKA IZMENJAVA: Kranjska Gora, 19.-28. 11. 2018

PROJEKTNI PARTNERJI:  ARTILT-D (Latvija), Contrôle-Z Aquitaine (Francija), Lycian Pathfinders Youth Group (Turčija), The Inside Out Programme (Velika Britanija)

KOORDINATOR PROJEKTA: Zavod APIS
Vodja projekta: Teja Pahor, teja@zavodapis.si, +386 31 309 494
Vodja slovenske nacionalne skupine: Neva Danaja Pirc, neva@zavodapis.si,
Mentorici: Nataša Kotar, natasa@zavodapis.si in Saša Petejan, apis@zavodapis.si
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 8. – 31.12. 2018

Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+.

LOGOTIPI_erasmus in movit