IMG_2244-come-oggetto-avanzato-1

V mladinski izmenjavi »Music on the Move« smo od 22. do 30. avgusta 2016 raziskovali kulturno raznolikost mladih iz Grčije, Hrvaške, Italije, Romunije, Slovenije in Združenega kraljestva in jih povezali v skupnem ustvarjanju glasbe. Izmenjavo smo organizirali ob reki Kolpi v Beli krajini.

Med udeleženci izmenjave so bili tudi prosilci za azil, ki so v Slovenijo prišli iz Irana oziroma Afganistana. Kulturna pestrost je bila tako zagotovljena, hkrati pa so mladi dobili lepo priložnost za druženje in ustvarjanje z glasbeniki tako iz evropskih, kot tudi iz neevropskih dežel.

Glasba je izjemno učinkovit medij za preseganje kulturnih razlik in prepoznavanje prednosti, ki jih prinaša multikulturna družba. Evropske vrednote, kot so pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost in solidarnost, so v času, ki nam ga predstavljajo kot čas ekonomske in zaostrene begunske krize, postavljene na težko preizkušnjo. Vsebine, povezane z glasbo in nastopanjem, smo zato nadgradili z vsebinami, s katerimi želimo prispevati k tolerantni in vključujoči družbi ter k pozitivni percepciji migracij in migrantov. Tekom našega druženja smo tako razmišljali o migracijah in nujnosti medkulturnega dialoga, raziskovali naše migrantske korenine in izkušnje ter preučevali vpliv migracij na glasbo.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.6. – 30.9.2016

PROJEKTNI PARTNERJI: ADIS (Romunija), AIM-Agenzia Intercultura e mobilità (Italija), The Inside Out Programme (Združeno kraljestvo), United Societies of Balkans (Grčija), Urbana mladež (Hrvaška), Zavod APIS (Slovenija)

KOORDINATOR PROJEKTA: Zavod APIS

vodja glasbenega programa: Jaka Jarc, jaka@zavodapis.si

vodja projekta: Nataša Kotarnatasa@zavodapis.si

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.

Capture