“Najprej potrebujemo katalog intervjujev in projektov ustne zgodovine v Sloveniji,” so besede, s katerimi nas je trinajst raziskovalk in zbiralk ustne zgodovine postavilo temelje Društva za ustno zgodovino Slovenije.  Ko govorimo o ustni zgodovini jo lahko na najbolj preprost način razumemo kot zbiranje in študij informacij o posameznikih, družinah, skupinah, dogodkih ali vsakdanjem življenju, pridobljenih...