Kako mladi razmišljajo o Evropi in izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija. Kako mladi vidijo svojo prihodnost v Evropski uniji, kako menijo, da lahko prihodnost sooblikujejo in kaj so njihove sanje, strahovi in motivacija za skupni jutri?

Projekt mladinske izmenjave ‘Sanje o Evropi’ ali ‘European Dream’ je v Slovenijo pripeljal 25 mladih iz Poljske, Nizozemske, Severne Irske, Turčije in Slovenije. Devetdnevna izmenjava se odvija v Elerjih na Primorskem od 6. do 14. maja. Skozi ERASMUS + projekt želimo mladi skupaj odkrivati nastanek in razvoj evropske ideje in evropskih vrednot. Ideja projekta izhaja iz ugotovitve, da je znanje o zgodovini in trenutnem družbeno-političnem dogajanju v Evropi splošno znanje, ki bi ga moral posedovati vsak državljan, tega znanja pa skozi formalno šolanje ne pridobimo oziroma se o evropskih politikah tudi med mladimi ne pogovarjamo, ker to ni.

Projekt želimo izvesti v kontekstu trenutne politične situacije v Evropi, kjer se zdi integracija narodov, pa tudi novodobnih beguncev, skoraj nemogoča. Predsednik Evrospkega parlamenta je pred kratkim izjavil, da je EU v globoki krizi identitete. S projektom želimo nasloviti to krizo, ter jo poskušati razumeti tako, da se udeleženci skozi metode pripovedovanja sprehodijo od izvora ideje o združeni Evropi do sedanje situacije, nato z debatnimi tehnikami razvijamo, oblikujemo in soočamo svoja lastna mnenja o Evropi, na koncu pa skupaj poskušamo iskati rešitve skozi kulturni aktivizem in načine samoizražanja, kot so metode gledališče zatiranih. Na koncu smo preko gledališča zatiranih izvedli ulično akcijo, s katero bomo tudi lokalno prebivalstvo vključili v diskurz o Evropski Uniji in njenih krizah.

Projektna ideja je nastala na podlagi spontanih, neformalnih debat o trenutni politični situaciji v EU, v kateri smo mladi ugotavljali, da so naša stališča in mnenja velikokrat zelo nasprotna, da nam taki pogovori veliko dajo veliko v razmislek ter spreminjajo lastna mnenja, ter da na koncu koncev o temi ne vemo dovolj oz. se ne informiramo zadostno, da bi sploh lahko zelo aktivno sodelovali v diskurzu o EU, ki je danes še kako relevanten – da pa si tega želimo in da si najbrž tega želi tudi veliko drugih mladih, za vse pa bi bilo koristno, če bi imeli več znanja o temi.

Skozi projekt želimo obravnavati glavno vprašanje, če je v tem trenutku evropska integracija sploh še mogoča ter kako. Kako integrirati tako različne narode? Ali si narodi tega sploh želijo (primer UK)? Kako pa integrirati tudi stotisoče novih prebivalcev EU, ki so sem prišli zaradi begunske situacije?

Naslavljati želimo človeško potrebo po skupni identiteti ter le to osmisliti v kontekstu Evropske Unije, ter udeležence opremiti z orodji, da si bodo znali tudi sami najti odgovore na svoja vprašanja o EU in o njej lahko kritično razmišljali.

Tu si lahko ogledate video, ki so ga pripravili udeleženci tekom izmenjave sami:

Projekt je združil mlade iz petih držav, ki so geopolitično zelo raznolike; Turčija je v globoki nacionalni krizi in že več let na robu evropskega vključevanja, sedaj pa se evro-turški odnosi ostro zaustrujejo z vzponom Erdogana. Severna Irska se sooča s posledicami referenduma o odhodu Velike Britanije iz Evropske Unije. Na Nizozemskem po eni strani beležijo vzpon radikalnih desničarskih strank, po drugi strani pa imajo tudi zelo uspešno integracijo beguncev. Tudi na Poljskem se razmere vedno bolj nagibajo k radikalni desničarski politiki, zaradi česa se moramo vprašati, do kje je meja nacionalne države in kje mora začeti ukrepati Evropska Unija. Slovenija je nekje vmes med vsemi temi polji in jih tako želimo tudi povezati v skupno debato.

EUD exchange

Pričakovani učinek je večji zagon mladih za razmišljanje o nacionalnih in nadnacionalnih vrednotah, identitetah. Želimo si prispevati k temu, da bodo mladi aktivno začeli sodelovati v diskurzu o Evropi, Evropski Uniji in o “evropski krizi” in si želeli vedeti več o tem, kaj se dogaja okoli njih, ter jih opremiti z znanjem, da lahko uspešno prispevajo v evropskih debatah. Spodbudili bomo, da tudi na lokalni mikro-ravni poskušajo organizirati dogodke znotraj svojih pošiljajočih organizacij, saj želimo, da bi mladi tudi po odhodu iz izmenjave razmišljali, kakšne spremembe lahko sami dosežejo v svojem lokalnem okolju.

Še kratek video, ki so ga pripravili udeleženci iz fotoutrinkov  ujetih tekom izmenjave:

TRAJANJE PROJEKTA: 1.2. – 31.5.2017

PROJEKTNI PARTNERJI: The Inside Out Programme (Združeno kraljestvo), Lycian Pathfinders Youth

Group (Turčija), Stichting Diversiteitland (Nizozemska), Civis Polonus Foundation (Poljska), Zavod APIS (Slovenija)

KOORDINATOR PROJEKTA: Zavod APIS

vodja projekta: Sara Širnik

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.

LOGOTIPI_erasmus in movit