Residency-application-FB-note-and-email-banner (1)

Rezidenca dokumentarne fotografije

Osnovne informacije

 

Razpis za Rezidenco dokumentarne fotografije je odprt za vse, ki so se udeležili Foto maratona 2017Ljubljani ali Bejrutu ter so se v enem od navedenih mest z oddajo 12 fotografij na vseh 12 tem kvalificirali za oceno mednarodne žirije. K prijavi na rezidenco tako pozivamo vse, ki izpolnjujejo navedene pogoje.
FRAME in Zavod APIS sta združila moči in s partnerji ustvarila možnost fotografsko dokumentarne izmenjave – Foto maraton rezidenco. V partnerstvu z Digitalno kamero in s podporo programa Erasmus+ rezidenca dvema udeležencema ponuja možnost, da za čas od dveh (v primeru rezidence v Bejrutu) do treh tednov (v primeru rezidence v Ljubljani) v obdobju mesecev marca oz. aprila zamenjata mesti bivanja. Rezidenca udeležence spodbuja k uporabi fotografije kot orodja medkulturnega dialoga ter pozitivne družbene spremembe, hkrati pa jim omogoča, da ob podpori ustvarijo fotografsko dokumentarni projekt tekom bivanja v tujini.

Na ta način želimo preko mobilnosti krepiti družbeno angažirano rabo fotografije. Rezidenca hkrati krepi povezanost in partnersko sodelovanje med libanonsko in slovensko fotografsko skupnostjo ter hkrati vzpostavlja priložnost za izbranega posameznika, da v novem, tujem okolju ustvari in predstavi fotografsko serijo. Rezidenca je hkrati oblikovana kot priložnost za prenos znanja med organizacijama. Za izbrana rezidenta pa bo izkušnja hkrati pomenila pridobitev novih znanj iz različnih področij, še
posebej zaradi profesionalne podpore in mnogih priložnosti za učenje tekom bivanja. Izbrani kandidat bo na podlagi svojega predloga s podporo gostiteljske organizacije ustvaril dokumentarno fotografsko serijo. Serija bo razstavljena tako v Bejrutu kot v Ljubljani.

 

Pogoji za prijavo
Za uspešno prijavo mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:

• Udeleženec je sodeloval na Foto maratonu 2017 v Ljubljani ali Bejrutu 14. oktobra 2017 (v
organizaciji FRAME in Zavoda APIS)
• Je oddal vseh 12 fotografij na 12 tem tekom Foto maratona 2017 v Ljubljani ali Bejrutu
• Je oddal polno izpolnjeno prijavnico na rezidenco
• Se strinja s pogoji za rezidenco in je po odobritvi pripravljen podpisati izjavo, ki bo povzemala
pogoje iz razpisa vključujoč roke, usklajene dogovore in pričakovane rezultate
• Dovoli objavo osebnih podatkov z namenom vodenja projekta in objavo rezultatov rezidence na
spletnih straneh partnerskih organizacij in drugod po potrebi (Zavod APIS, FRAME, partnerske
organizacije)
• Dovoli objavo fotografij, ustvarjenih tekom rezidence tako v Bejrutu, kot v Sloveniji, na spletu in
na/v morebitnih drugih mestih, ob navedbi avtorja
• So pripravljeni predstavljati svoje delo in izkušnje tekom in po zaključku residence
• V primeru residence v Bejrutu je za kandidata obvezno aktivno znanje angleškega ali
francoskega jezika. Prijavnica naj bo izpolnjena v angleškem jeziku, v primeru aktivnega znanja
francoščine pa v francoskem IN slovenskem

 

Podpora tekom rezidence
Gostiteljski organizaciji bosta rezidentu tekom ustvarjanja in predstavljanja fotografske serije nudili
sledečo podporo:
• uredili vse potrebno za nastanitev v mestu gostitelja tekom rezidence
• predstavili rezidenta fotografski skupnosti v mestu rezidence in Foto maratoncem tako v
Ljubljani kot v Bejrutu
• podpora pri vzpostavljanju stikov v mestu rezidence ter podpora pri povezovanju z različnimi
skupnostmi
• pomoč in podpora pri nastanku fotografskih zgodb, podpora pri dostopu (posameznikov ali
skupnosti), jezikovna podpora in podobno
• organizacija in produkcija razstave, kjer bo rezident predstavil serijo, ki jo je ustvaril tekom
rezidence

Zavod APIS in FRAME bosta kot gostiteljski organizaciji izbranima kandidatoma za rezidenco krili stroške
bivanja, vize ter poti (do vrednosti 500€). Upravičencem bodo povrnjeni potni stroški na podlagi uspešno
zaključene rezidence in oddanega zahtevka za povrnitev potnih stroškov za bivanje v Bejrutu, ki mu bodo
priložene kopije računovi za nastale potne stroške in vsebinsko poročila. (V kolikor za posameznika nakup letalske karte predstavlja izziv, se naj obrne na pošiljujočo
organizacijo – v našem primeru Zavod APIS, da skupaj najdemo rešitev.)
Pomembni datumi
Rok prijave na rezidenco: 14. januar, do 24:00h (za kandidate za rezidenco v Bejrutu velja čas v
Sloveniji). Upoštevale se bodo vloge, ki bodo na naslova apis@zavodapis.si (za rezidenco v Bejrutu) oz.
na info@frame.life (za rezidenco v Ljubljani) prispele do omenjenega datuma.
Objava rezultatov: 21. Januar 2018
Rezidenca: Marec/April 2018. Trajanje rezidence v Bejrutu bo dva tedna, v Ljubljani tri.
Prosimo, da izpolnite prijavnico v angleškem ali francoskem jeziku. V kolikor jo izpolnjujete v
francoščini, nujno priložite še natančen slovenski prevod.
V polnosti izpolnjeni prijavnici priložite portfolio (document ali povezava) in življenjepis / CV.
Spodaj najdete kriterije za ocenjevanje v slovenščini. Kriterije v angleškem jeziku najdete tudi v
prijavnici, ki pa je za udeležence v obeh državah pripravljena v angleškem jeziku.

Imate dodatna vprašanja? Pišite nam na spodnje naslove:
Ljubljana (Zavod APIS)
Romana Zajec
romana@zavodapis.si

Bejrut (FRAME)
Ali Sayed-Ali
info@frame.life

HVALA!