Rekonstruirali smo tri biografije, pričevanja o dvojni, fašistični in nacistični, internaciji ter prisilnem delu v času 2. svetovne vojne. To so zelo redka pričevanja. Vsebine so namenjene italijanskim učiteljem gimnazij in srednjih šol. TRIJEZIČNO izobraževalno spletno mesto projekta, v katerem je Zavod APIS partner, je zasnovala italijanska organizacija Topografia per la storia (TPS). Projekt je financirala nemška organizacije EVZ.

Obnovljene biografije Slovencev, Avgusta Pirjevca in Ivana Lebana, ter Hrvata Milana Sirotića so redka pričevanja o dvojni internaciji, najprej v italijansko koncentracijsko taborišče za civiliste Cairo Montenotte in nato v nacistično koncentracijsko taborišče Mauthausen. Pričevanji Lebana in Sorotića sta zgodovinska dragulja, ki pričata o prisilnem delu v času Hitlerjeve Nemčije.

AVGUST PIRJEVEC

IVAN LEBAN

Vsebine spletnega mesta vključujejo arhivsko gradivo, gradivo iz zasebnih zbirk in osebna pričevanja. Spletno mesto je bilo predstavljeno 76 italijanskim gimnazijskim in srednješolskim učiteljem. Soglašali so, da gre za teme, ki niso prisotne v izobraževalnih programih. Obnovljene biografije pa so ocenili kot zelo dober učni pripomoček.

Projekt se je zaključil z mednarodno konferenco in pregledom zgodovinske obravnave prisilnega dela v Nemčiji, Avstriji, Italiji in Sloveniji. Izkazalo se je, da gre za zgodovinske dogodke, ki so bile v italiji deležne akademske obravnave pozneje kot v drugih državah.