Iščemo udeleženke za VIDEO/FOTO/MULTIMEDIA DELAVNICE! Prijava možna do 11.9.2015!

V okviru projekta PODOBE ENAKOSTI bo fotoreportažne delavnice izvajala Manca Juvan, video delavnice Romana Zajec, strokovno podporo bo nudila dr. Mirjam Milharčič Hladnik, organizacijsko/administrativno pa Nataša Kotar. Aktivnosti bodo potekale v Ljubljani. Udeleženke bodo skozi foto in video delavnice raziskovale teme povezane z ENAKOSTJO SPOLOV. Delavnica je namenjena migrantkam in Rominjam, udeležba je BREZPLAČNA! Projekt sofinancira MDDSZ v okviru razpisa s področja enakosti spolov za leto 2015. Pišite nam na: apis@zavodapis.si ali nas pokličite na 031 338 616 (Romana)!

Prijavite se lahko TUKAJ!

 

flajer september slo

 

Nekaj več o projektu PODOBE ENAKOSTI:

Osnovni namen našega projekta je krepitev vloge in moči ter preseganje stereotipov in stereotipnih vlog migrantskih in romskih žensk. Namen projekta bomo dosegli preko fotoreportažnega (pod mentorstvom Mance Juvan) in videodokumentarnega/videonovinarskega (pod mentorstvom Romane Zajec) usposabljanja migrantskih in romskih žensk. Udeleženke bomo tekom usposabljanja spodbudili k izražanju mnenj in refleksiji ter jih z močno strokovno podporo dr. Mirjam Milharčič Hladnik informirali o različnih aspektih (ne)enakih možnosti obeh spolov. Udeleženke bodo tekom usposabljanja pridobile teoretsko podlago na temo neenakosti, hkrati pa tehnično in vsebinsko znanje, kako družbeno angažirano mišljenje in opažanje izražati po uveljavljenih dokumentarnih in novinarskih standardih ter kako vsebine predstaviti javnosti. Končni rezultat bodo angažirane fotoreportaže in video-dokumentarni izdelki. V okviru projekta bomo organizirali zaključni dogodek – predstavitev ustvarjenih izdelkov in moderiran pogovor z avtorji in sodelujočimi v projektu, migrantkami in migranti. Tekom projekta bomo vzpostavili tudi foto/video blog, ki bo deloval kot javni medij in prostor za pripravljene vsebine tekom delavnic. Z namenom dodatne diseminacije rezultatov projekta bomo aktivno uporabljali vsa socialna omrežja. Ker gre za družbeno angažirano temo, bomo prostor socialnih omrežij uporabili tako za predstavitev poteka in rezultatov projekta, kot tudi za dialog na temo enakosti spolov.

Framing Equality_september