Foto in video usposabljanje // Photo and video training

Ljubljana: 21.-29.7. // Ljubljana 21st to 29th July
8 držav, 20 udeležencev // 8 countries, 20 participants

Slovenija, Španija, Portugalska, Italija, Estonija, Latvija, Grčija in Francija! // Slovenia, Spain, Portugal, Italy, Estonia, Latvia, Greece and France

*

3M cover Facing the street

*

V juliju bo Zavod APIS izvajal intenzivni enotedenski trening za mladinske delavce o družbeno angažirani rabi fotografije, videa, cross-medije ter o uporabi digitalnega pripovedovanja pri delu z ranljivimi skupinami in mladimi. Trening se bo odvil v Ljubljani.

Več informacij

Mobilnost mladinskih delavcev “Obrazi ulic – Digitalne zgodbe v mladinskem delu z ranljivimi skupinami” bo trajala 9 dni v Juliju 2016. Odvijala se bo v Ljubljani. Povezala bo partnerske organizacije iz Slovenije, Italije, Grčije, Španije, Latvije, Estonije, Portugalske in Francije. Ta mobilnost ponuja trening družbeno angažirane produkcije digitalnih zgodb. Gre za inovativno metodologijo, ki omogoča vsem, ki delajo z mladimi in ranljivimi skupinami, da kritično premislijo medijsko reprezentacijo ranljivih skupin, hkrati pa jim ponudi orodje, da pristopijo k ranljivim skupinam na nov način, skozi ustvarjanje foto in video zgodb.

Neposreden cilj projekta je usposabljanje mladinskih delavcev, ki delajo na področju inkluzije ranljivih skupin, da se naučijo uporabe digitalnih orodij za prezentacijo družbeno angažiranih multimedijskih vsebin. Pridobljeno znanje bodo po koncu usposabljanja prenesli v lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilj iniciative je vzpostaviti dialog o socialni vključenosti in ponuditi manj znane podobe in zgodbe tistih, ki živijo na robu družbe. Projekt ponuja orodje opolnomočenja tako za mladinske delavce kot za nepriviligirane, ranljive posameznike in skupnosti. Tekom izvajanja mobilnosti v Ljubljani bodo udeleženci srečali različne posameznike, predstavnike “nevidnega” dela družbe. Tekom vodenega procesa angažirane in družbeno odgovorne uporabe multimedijskih orodij bodo udeleženci ustvarili do deset foto zgodb in foto serij ter približno štiri videoizdelke ali crossmedijske izdelke. Namen vseh ustvarjenih zgodb bo intimna predstavitev osebnih zgodb posameznikov, ki se soočajo s socialno izključenostjo ali težavami pri socialni vključenosti. Po zaključku mobilnosti se mladinski delavci vrnejo nazaj v svoje lokalno okolje, kjer delajo z mladimi z manj priložnostmi, kjer bodo priučeno znanje predali naprej, kot orodje opolnomočenja mladim z manj priložnosttmi. Tako metodologija usposabljanja kot konzorcij partnerskih organizacij sta zastavljena tako, da je potencial dolgoročnih rezultatov velik. Vse partnerske organizacije delajo neposredno z ranljivimi skupinami. Ker bodo mladinski delavci pridobili praktično orodje za mladinsko delo z ranljivimi mladimi, ima projekt velik multiplikacijski potencial.

PROJEKTNI PARTNERJI: Baltic Regional fund (Latvija), Buinho Wellbeing Lab (Portugalska), AMSED – ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITE ET ECHANGE POUR LE DEVELOPPEMENT (France), MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus (Estonija), Associazione Arcus (Italija), CESIE (Italija), KOINONIKI ANAPTYKSI NEON / K.A.NE. / SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT (Grčija), Galicia connection (Španija), EFP / ELLINIKO FORUM PROSFYGON / Greek Forum of Refugees (Grčija), Zavod APIS / APIS Institute (Slovenija)

KOORDINATOR PROJEKTA: Zavod APIS

vodja projekta: Ivana Stanojev, ivana@zavodapis.si

vodja programa: Romana Zajec, romana@zavodapis.si

Projekt je financiran s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.

Capture