Rhythm of Youth group_20151230_121124 Rhythm of Youth intercultural and promotion_20151230_121124

V projektu »Music on the Move« bomo v okviru mladinske izmenjave raziskovali kulturno raznolikost 36 mladih iz Grčije, Hrvaške, Italije, Romunije, Slovenije in Združenega kraljestva in jih povezali v skupnem ustvarjanju glasbe. Izmenjavo bomo organizirali ob reki Kolpi v Beli krajini, od 22.8. do 30.8.2016.

Tekom projekta bodo udeleženci pridobili znanja s področja skladanja, pisanja besedil, vokalne tehnike, zborovskega petja in harmonije ter nastopanja, spoznali pa bodo tudi podporne dejavnosti pri glasbeni produkciji – organizacijo, promocijo, režijo in tehnično podporo. Vsebine, povezane z glasbo in nastopanjem, bomo nadgradili z vsebinami, s katerimi želimo prispevati k tolerantni in vključujoči družbi ter k pozitivni percepciji migracij in migrantov.

Rhythm of Youth final event_20151230_121124 Rhythm of Youth workshops_20151230_121124

V projekt bomo vključili udeležence predvsem glede na afiniteto do glasbe in/ali zanimanje za problematiko migracij. Pri tem poglobljeno glasbeno znanje ni potrebno. Ključ izbora udeležencev bo enakomerna zastopanost spolov, prednostno pa bodo izbrani predstavniki mladih z manj priložnostmi. Želena starost udeležencev je od 18 do 30 let, saj je zaradi narave glasbene tematike in zahtevnosti programa zaželena določena mera zrelosti.

V okviru izmenjave načrtujemo družabne igre in nastope, namenjene medsebojnemu spoznavanju ter seznanjanju s kulturami sodelujočih. Seznanili se bomo tudi s kulturno raznolikostjo Slovenije in Bele krajine. V tem okviru bomo organizirali tudi izlet po Beli krajini in kulturne večere, kjer se bodo našim udeležencem predstavili lokalne kulturni ustvarjalci. Zadnji večer izmenjave bomo organizirali javni nastop, na katerem bodo mladi predstavili pridobljeno znanje v obliki koncerta. Tako izmenjavo, kot tudi zaključni nastop bomo posneli in ustvarili predstavitveni video, ki bo prikazal potek in rezultate našega druženja.

Projekt »Music on the Move« je nadgradnja uspešnega Erasmus+ projekta »Rhythm of Youth«, ki je poleti 2015 navdušil udeležence izmenjave, prepoznan pa je bil tudi kot primer dobre prakse s strani Erasmus+ nacionalne agencije.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.6. – 30.9.2016

PROJEKTNI PARTNERJI: ADIS (Romunija), AIM-Agenzia Intercultura e mobilità (Italija), The Inside Out Programme (Združeno kraljestvo), United Societies of Balkans (Grčija), Urbana mladež (Hrvaška), Zavod APIS (Slovenija)

KOORDINATOR PROJEKTA: Zavod APIS

vodja glasbenega programa: Jaka Jarc, jaka@zavodapis.si

vodja projekta: Nataša Kotarnatasa@zavodapis.si

 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.

Fotografije: Zavod APIS, Rhythm of Youth, 2015

Capture