fotka1

Multivizija je usposabljanje, ki združuje različne umetniške forme: fotografijo, video, avdio, ples in gledališče. Usposabljanje je zasnovano kot ustvarjalen proces za 50 udeležencev, ki so na lastni koži izkusili, kaj pomeni biti drugačen – bodisi zaradi drugačne kulture, izkušnje priseljenstva ali gibalne oziroma senzorne oviranosti.

Udeležence bodo usmerjali izkušeni mentorji in umetniki. Delavnice različnih umetniških form se bodo izvajale celo leto 2019, posamični moduli bodo potekali od dveh do štiri mesece.

Z decembrom Zavod APIS  zbira prijave za različne module: fotografija, video produkcija, avdio produkcija, ples s plesno terapijo ter gledališče z gledališčem zatiranih. Vsak modul ima odprtih 10 mest. Udeleženec si izbere en modul, z udeležbo pa hkrati postane del končne multimedijske predstave. Vse delavnice se bodo izvajale v Ljubljani in so brezplačne, prijavite pa se lahko TU.

Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci predstavili svoje delo v multimedijski gledališki predstavi, ki jo bo režirala uveljavljena gledališka režiserka Ivana Djilas.

Več o delavnicah

Udeleženci bodo pridobili nova znanja z naslednjih kulturno umetniških področjih:

  • avdio-vizualna produkcija (fotografija z digitalnimi in mobilnimi napravami, video produkcija z video montažo (digitalne in mobilne naprave), snemanje zvoka in avdio produkcija),
  • ples s plesno terapijo in
  • gledališče z igro in gledališče zatiranih.

Posamezni sklopi so oblikovani kot samostoječi, zaključeni moduli. Rezultati posameznega modula bodo vključeni v zaključno multimedijsko gledališko predstavo, ki bo javno uprizorjena.

Na delavnicah bodo udeleženci pridobili teoretična znanja, poudarek pa bo predvsem na praktičnem delu. V sklopu avdiovizualnih delavnic bodo udeleženci ustvarili samostojne fotografske in video izdelke. Plesni sklop delavnic bo odkrival različne rabe plesa, tudi terapevtske in plesne tehnike. V sklopu gledališča pa bomo raziskovali družbeno angažiran pristop k umetnosti, se učili gledališke igre in prepoznavali učinke gledališča zatiranih.

Zaključna multimedijska gledališka predstava bo na inovativen način spregovorila o drugačnosti in z njo povezanimi vzorci stigmatizacije, viktimizacije ter transformacije, potenciala opolnomočenja, mobilizacije in proaktivnosti.

 

fotka3

Več o projektu

Projekt Multivizija je zasnovan z namenom krepitve zaposljivosti ranljivih ciljnih skupin na področju kulture in umetniškega ustvarjanja. S pomočjo pridobivanja novih znanj in kompetenc na področjih avdiovizualne produkcije, plesa in gledališča bo projekt prispeval k večji socialni vključenosti udeležencev.

Usposabljanje je zasnovano in prilagojeno ciljnim udeležencem, katere vabimo k prijavi preko spleta ter preko Zavoda APIS, ki projekt Multivizija izvaja, ter preko partnerskih organizacij:

Zavod ODTIZ, Zavod Rokavička, Zavod Povod, Društvo Ključ, Društvo Ritmi planeta, Društvo študentov invalidov Slovenija in Društvo distrofikov Slovenije.

Kratka predstavitev mentorjev

Delavnice fotografije bosta vodila mednarodno uveljavljena fotografa Luka Dakskobler in Manca Juvan.

Luka Dakskobler je dokumentarni fotograf in fotoreporter. Sodeloval je že z mnogimi uglednimi revijami in spletnimi portali (LeFigaro, Guardian, the Atlantic, the Times in še več). Pokriva teme, kot so kultura, zabava in novice, usmeril se je tudi v socialne in okoljevarstvene tematike. Redno sodeluje z National Geographic Junior.

Manca Juvan, ki je razstavljala v galerijah od New Yorka do Irana, objavljala svoje fotografije v Guardianu, Marie Clare, the Times in mnogih drugih. Je profesorica na oddelku za fotografijo na SŠOF v Ljubljani.

Video delavnice se bodo odvijale pod mentorstvom Romane Zajec, programske vodje in soustanoviteljica Zavoda APIS, ki deluje kot videastka in producentka. Vodila je vrsto mednarodnih video delavnic, ki so bile pripoznane na evropski ravni kot primeri dobre prakse, rezultati delavnic pa uvrščeni na festivale v Sloveniji in tujini.

Mentorica za video montažo Ana Fratnik je delala vrsto let kot video montažerka profesionalnih TV produkcij. V prostem času deluje kot videastka in fotografinja.

Delavnice avdio produkcije in oblikovanja zvoka bo vodil Ali R. Taha, ki po zaključenem mednarodnem študiju avdio produkcije na SAE razvija in izvaja izobraževalni program za avdioprodukcijo v Zavodu APIS.

Delavnico plesa in plesne terapije bosta vodili dve izkušeni mentorici: uveljavljena plesna učiteljica in koreografinja Iryna Stanković in Samar Zughool Križanič, plesalka in igralka, ki ima bogate izkušnje s plesno terapijo in gledališčem zatiranih. Samar Zughool Križanič bo prav tako vodila delavnico gledališča zatiranih.

Režija multimedijske gledališke predstave se bo odvijala pod taktirko priznane in večkrat nagrajene gledališke režiserke Ivane Djilas.

Cilji projekta

Usposabljanja vseh modulov so odprta za 50 udeležencev, ki pripadajo ranljivim ciljnim skupinam. Pod vodstvom mentorjev in strokovnih sodelavcev v posameznih sklopih bodo gradili na osebnem razvoju in svojih veščinah. Posebno podporo pa jim bodo nudili mentorji asistenti, ki tudi sami pripadajo ranljivim ciljnim skupinam in bodo s svojo izkušnjo še lažje nagovorili udeležence.

Poleg udeležencev pa bomo usposobili tudi 20 multiplikatorjev, ki bodo lahko samostojno izvajali delavnice znotraj partnerskih organizacij in širili novo znanje.

 

Če želite biti obveščeni o projektu, se prijavite TU.

 

Operacijo Multivizija: multimedijsko, gledališko in plesno usposabljanje za ranljive skupine sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike (www.eu-skladi.si) v obdobju 2014–2020, ki je bil izbran na Javnem razpisu za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019 (JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST)«.

 

skupaj1

 

Logo_EKP_socialni_sklad_SLOlogotip Ministrstvo za kulturo