Projekt Multimedijske izobraževalne vsebine za senzibilizacijo na področju migracij
in mednarodne zaščite II (v nadaljevanju MIV II) bo nadgradil, dopolnil in nadalje širil rezultate projekta
Multimedijske izobraževalne vsebine za senzibilizacijo na področju migracij in mednarodne
zaščite (v nadaljevanju MIV). MIV je paket multimedijskih izobraževalnih vsebin, ki je razdeljen na 3 sklope: izseljevanje,
priseljevanje in migracije.
1) Projekt bo obstoječe – že diseminirane vsebine in njihov učinek evalviral skozi srečanje učiteljev
– enodnevni seminar s projektno skupino in strokovno sodelavko dr. Anico Mikuš Kos in dr. Mirjam Hladnik Milharčič. Na
enodnevni seminar bodo povabljeni vsi učitelji iz vse Slovenije, ki so vsebine prejeli in z njimi
delali z učenci in dijaki.
2) Vsebine MIV bomo preko diseminacijskih delavnic posredoval še večjemu številu učiteljev, saj
smo v okviru MIV bili tako časovno kot finančno omejeni z izvedbo števila delavnic za predajo
materialov učiteljem. Tekom izvedbe MIV se je izkazalo, da je za samo predajo gradiv zelo
pomembno, da se za pedagoške delavce izvede intenzivna delavnica, ki jim omogoča, da se z
vsebino gradiva dobro seznanijo, preizkusijo vaje in na ekipo, ki izvaja predajo gradiv, tudi
naslovijo morebitna vprašanja, podelijo izkušnje iz razredov, ki pričajo o nestrpnosti in
sovražnem govoru.


3) Projekt bo nadgradil že izdelan nabor multimedijskih vsebin z dodatnimi vsebinami v vseh treh sklopih
gradiv MIV: priseljevanje, izseljevanje in begunstvo.
Namen MIV II je prilagoditi paket izobraževalnih vsebin za širši spekter mladih:
učence zadnje triade osnovne šole, dijake, študente univerz in visokih šol, mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
Namreč na podlagi dela z učitelji je bilo ugotovljeno, da so vsebine zahtevne predvsem za učence zadnje triade OŠ, zato bomo MIV vsebinam bolj dinamične, grafične in vizualno atraktivnejše – animirane elemente, kar nismo mogli doseči znotraj projekta MIV zaradi omejitve produkcijskih sredstev. Na ta način bomo dvignili kvaliteto gradiv in jih hkrati prilagodili na način, da bomo informacije nadgrajene tudi
grafično, kar doseže večji učinek pri širšem krogu mladih.

4) Za učence zadnje triade OŠ bomo vsebine posebej prilagodili z aktualno formo video stripa, ki v
tujini dosega močan učinek in elemente animacije, narativno. Na podlagi posvetov z učitelji
zadnje triade OŠ bomo vsebine na ravni informacij/vsebine gradiv poenostavili na raven, da bo
primerna tudi za mlade na začetku zadnje triade OŠ, saj so se vsebine MIV izkazale za
zahtevne predvsem za mlade iz začetka prve triade OŠ.

5) po šolah in mladinskih centrih bomo organizirali oglede kratkih filmov (ki so/bodo nastali kot
rezultat MIV in MIV II in/ali v produkciji Zavoda APIS na teme migracij in begunstva ter bili
nagrajeni, kot npr. video Ne-kdo avtorice Yuliye Moline), projekciji pa bo sledil pogovor z
osebo z izkušnjo preselitve v drugo kulturo ali z begunsko izkušnjo.

6) Projekt MIV II bo vzpostavil spletno stran projekta, kjer bodo vsebine MIV in MIV II bolje predstavljene, kar bo omogočalo večjo prepoznavnost projekta, večji doseg učiteljev/pedagoških delavcev in približalo projekt tudi mladinskim delavcem, ki delajo v mladinskih centrih z mladimi med 15 in 29, ki niso vključeni v izobraževalni proces. Na spletni
strani bo integrirana informacija o vključitvi v usposabljanje preko sistema KATIS, ki učiteljem
omogoča kreditne točke, pomembne za njihovo napredovanje.
Eden izmed pomembnih rezultatov projekta MIV je bil tudi vpis v uradni katalog izobraževalnih
programov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v KATIS – Katalog programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Zadnji rezultat projekta bo torej vzpostavljena spletna stran projekta, kjer bodo predstavljeni program
in vsebine MIV in MIV II, predstavljen izbor gradiv, objavljene ažurne izjave o usposabljanjih v različnih
lokacijah diseminacijskih delavnic ter grafično poudarjena povezava na KATIS. S pomočjo spletne strani
bodo o projektu informirali in dosegli širše število pedagoških delavcev iz vse Slovenije.

Za morebitna vprašanja nam pišite na apis@zavodapis.si.

Projekt je sofinanciran s strani Urada vlade RS za komuniciranje (UKOM). Več informacij o delu UKOM na področju podpore beguncem najdete na naslednji povezavi: http://www.vlada.si/pomoc_beguncem/

 

Screen Shot 2018-05-12 at 7.30.32 PM

.