Zavod APIS

Zavod APIS smo leta 2012 ustanovile kot Zavod za avtorsko produkcijo, izobraževanje, inovativnost in sodelovanje na področjih družbeno odgovornega delovanja, ohranjanja spomina in človekovih pravic.

Skupen imenovalec aktivnosti zavoda je socialno angažirano delovanje z namenom opolnomočenja ranljivih skupin. Posebej se posvečamo programom ne-formalnega izobraževanja, namenjenega predvsem tistim z manj priložnostmi kot so migranti, Romi in mladi z migrantskim ozadjem. V tem okviru snujemo in izvajamo projekte, ki spodbujajo participacijo, socialno vključenost in prispevajo k zaposljivosti.

Kot orodja opolnomočenja uporabljamo predvsem video, fotografijo, glasbo, multi/crossmedijo… Nudimo tudi izobraževanje iz videa, fotografije, zvočnih zapisov, novinarstva in ustne zgodovine.

Tudi v prihodnosti želimo v naše delovanje vključevati nove metode dela in dostopne tehnologije ter deliti pridobljeno znanje in izkušnje z namenom razvoja celostnega pristopa k delu z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami.

 

 

Screen Shot 2015-05-05 at 3.13.56 PM

ROMANA ZAJEC, programska direktorica in soustanoviteljica

Kot programska vodja svoj čas posvečam vsebinskemu razvoju zavoda, vzpostavljanju mednarodnih partnerstev ter vključevanju novih aktivnih članov. Kot mladinska delavka in mentorica delam na razvoju programov za vključevanje ranljivih skupin, na projektih družbeno angažirane produkcije in usposabljanjih ranljivih skupin, mladinskih delavcev in predstavnikov nevladnih organizacij za produkcijo dokumentarnih filmov, crossmedijske in video produkcije.

Po končanem študiju filozofije delujem na različnih področjih, katerih skupnih imenovalec je družbeno angažirano delovanje. Svoja raziskovanja, mnenja in poglede izražam skozi medije videa, dokumentarnega filma, novinarstva in spleta. Vzpostavljam most med delovanjem nevladnih organizacij in produkcijo angažiranih dokumentarnih filmov, video in crossmedia projektov.

Sodelujem pri vseh fazah realizacije video projektov in dokumentarnih filmov, od mentorskega svetovanja (v sodelovanju s Slovensko filantropijo, Voluntariatom…), razvoja projektov (slovenske in tuje produkcijske hiše), kot organizator usposabljanj za dokumentarni film (Media podprta delavnica  ESoDoc – European Social Documentary workshop v Slovenii ). Delujem tudi kot avtor, scenarist, režiser, montažer oz. v različnih fazah predprodukcije, produkcije in postprodukcije. Z RTV Slovenija sem sodelovala kot scenaristka mladinskih oddaj in dok. filmov ter delala s tujimi distributerji kot koordinator za odkup tujih programov.

 

 

 

Sasa_Petejan_432px

SAŠA PETEJAN, direktorica in soustanoviteljica

Zanimajo me spomini – vaši in moji. Zanima me, kaj ste doživeli. Česa se spominjate? Vztrajam na čim bolj avtentičnem spominjanju. Živimo na pogorišču ponavljajočih se in obstoječih uničenj in tragedij, ki nas oblikujejo v to, kar smo. Zakaj se jih ne spominjamo? Zakaj se iz njih ne učimo?

Najprej so me kot novinarko zanimali ljudje, okolje in sodobna znanost. Verjela sem, da lahko preko pisanja v bralcu spodbudim izkustvo in radovednost. Danes zbiram zgodbe in spomine ljudi.

V središču mojega delovanja so: novinarstvo in ustna zgodovina, pričevanja v prvi osebi in njihovo umeščanje v kontekst.

Reportaže, intervjuji, članki so objavljeni v: Sobotna priloga, slovenska izdaja National Geographic Magazin, Delo, Dnevnik, Objektiv, Mladina, Nedelo, Gloss, Emzin … in v tujini: New Scientist, Diario, Science & Vie, Il diario della settimana, …

 

Nataša Kotar

NATAŠA KOTAR, soustanoviteljica

Po študiju filozofije sem vodila projekte, skrbela za odnose z javnostmi in organizirala poslovne dogodke. Sodelovala sem s številnimi slovenskimi in globalnimi podjetji (Volvo, S.C. Johnson, IEDC Poslovna šola Bled, Ford, Philips, Goodyear, Medis, Siemens …), zato imam dober vpogled v možnosti medsektorskega sodelovanja. Izkušnje sem si nabirala tudi kot scenaristka in organizatorka koncertov ter drugih kulturnih prireditev, zadnja leta pa energijo usmerjam predvsem v družbeno angažirane projekte in razvoj socialnega podjetja.

– vodja projektov, svetovalka za odnose z javnostmi, organizatorka dogodkov
– organizatorka poslovnih, kulturnih in zabavnih dogodkov oz. prireditev
– producentka transmedijske razstave Migracije
– organizatorka in so-izvajalka neformalnih izobraževanj za mlade

 

 

1015685_10152479286182195_2099287210_o

IVANA STANOJEV, Erasmus+ projekti

Ivana je mladinska delavka s sedmimi leti izkušenj v organizaciji in vodenju YiA/E+ projektov. Njena ekspertiza so mladinske politike in mladinska participacija na Balkanu.

Sodelovala je s številnimi mednarodnimi organizacijami v projektih na temo političnega dialoga, vključevanja in politične participacije ranljivih skupin.

Je stalna sodelavka Zavoda APIS za projekte, namenjene mladim.

 

 

jaka

dr. JAKA JARC, Erasmus+ projekti

Izkušen glasbeni delavec na področjih pisanja glasbe, nastopanja v popularni in klasični glasbi, studijskega dela (Melodrom, Lara Baruca, Moonlight Sky, Sfiltrom, Orkester mandolina Ljubljana, Slovenski kvartet klarinetov itd.), zvočne opreme. Tekom doktorskega študija mediaevistike na Univerzi v Exetru je kot glasbenik deloval tudi v okviru Exeter Musical Society.

V okviru mednarodne organizacije Forum slovanskih kultur je zasnoval in vodil izvedbo mednarodnih filmskih Festivalov slovanskega filma, razstave slovanskih narodnih noš v Bruslju, koncert mladinskega orkestra članov iz vseh slovanskih držav v Bruslju in mnogih drugih kulturnih projektov.

V Zavodu APIS sodeluje pri projektih s področja glasbe in zgodovine.

 

 

Luka Dakskobler

Luka Dakskobler, mentor za fotografijo, Erasmus + projekti, sodelovanje

Luka Dakskobler v okviru Zavoda APIS deluje kot mentor za angažirano rabo fotografije ter vodi mednarodne fotografske delavnice. Hkrati razvija področje sodelovanja za uporabo fotografije kot orodje ozaveščanja o spregledanih družbenih temah in kot obliko zagovorništva.
Dakskobler je tekom svoje kariere prejel vrsto uglednih mednarodnih (Nature Images Awards) in slovenskih fotografskih nagrad (Slovenia Press Photo). Redno objavlja v medijih (National Geographic Slovenija, National Geographic Junior, Gorenjski Glas…), sodeluje z različnimi svetovnimi fotoagencijami in reportažno fotografijo uspešno uporablja kot orodje ozaveščanja, opolnomočenja in kot obliko zagovorništva. Skozi svoje pretekle fotoreportažne kampanije je dokazal, da fotografija lahko ljudem spremeni življenje.

 

 

anaabout-e1338392855852

ANA FRATNIK, video in fotografija

Po izobrazbi kulturologinja, po duši pa vizualna ustvarjalka, ki svoj navdih išče v ljudeh, njihovem okolju in naravi.

Najraje pripovedujem zgodbe skozi video in fotografijo.