Združenje audio dokumentaristov AUDIODOC vodi projekt mapiranja, dokumentiranja in zbiranja ustnih pričevanj o fašističnih taboriščih med drugo svetovno vojno. V Sloveniji je Saša Petejan opravila intervjuje s preživelimi taborišč na hrvaščem otoku Rabu in v Gonarsu (Italija). 

Fašistični sistem koncentracijskih taborišč se je poslužil različnih orodij in krajev za zadržanje, izključitev in izgon tujcev, političnih nasprotnikov, Judov, homoseksualcev in Romov. Od koncentracijska taborišča za slovenske in hrvaške civiliste, do tistih, v katere je bilo deportiranih tisoče Eritrejcev in Etiopijcev, do manjših italijanskih mest, v katera so bili poslani v “prosto” (italijansko “libero”) internacijo Judje in vse do krajev, v katere so bili izgnani politični nasprotniki.

Cilj raziskave je zbrati dokumente, pričevanja, fotografije in drugi gradivo, s katerim želimo čim bolj e mapirati vsaj stotino taborišč in krajev internacije.

S projektom, ki ga vodi AUDIODOC, skušamo zbrati in združiti v isti spletni arhiv tako infomracije o že poznanih taboriščih kot raziskati nove dokumente in posneti nova pričanja.

Zato je za nas pomembno sodelovanje z ustanovami, ki hranijo gradivo (fotografije, pisma, načrte, predmete …), ki dokumentira fašistična taborišča.

Vsak spomin in dokument je dragocen za pripoved tega dela italijanske zgodovine in za ohranjanje spomina.

Saša Petejan je za ta nekomercialen projekt “Fašistična taborišča: od vojn v Afriki do Italijanske socilane republike” – “I campi fascisti: dalle guere in Arfica alla Reppublica di Salò“, ki ga sofinacira Evropska komisija, zbrala ustna pričevanja preživelih taborišči na Rabu (Hrvaška) in v Gonarsu (Italija) ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi raziskave in intervjujev internirancev, ki živijo ali so bili rojeni drugod v nekdanji Jugoslaviji, predvsem pa na Hrvaškem. Pri tem sta s kolegom Andreom Giuseppinijem obiskala Reko, Kreljevico, Bakar, Ošljak, Ugljan in Molat.

V raziskavo so med drugim vključeni dokumenti, pridobljeni v Arhivu Republike Slovenije, Muzeju novejše zgodovine Slovenije in Mestnem muzeju Zadar.

Partnerji na projektu so:
  •  Fondazione Museo della Shoah (Rim),
  •  Fritz Bauer Institut (Frankfurt),
  •  NS-Dokumentationszentrum (Köln),
  •  Dipartimento di discipline storiche dell’Università di Bologna (Italija),
  •  Berliner Geschichtswerkstatt (Berlin)
  • Inštitut za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo (Slovenija)
V sklopu projekta je Saša Petejan napisala tudi članek o spominu na internacijo v italijanskem jeziku.

Andrea Giuseppini, Ivan Butković in Giacomo Scotti med podajanjem spominov na taborišče v Bakarju (Hrvaška)