“Najprej potrebujemo katalog intervjujev in projektov ustne zgodovine v Sloveniji,” so besede, s katerimi nas je trinajst raziskovalk in zbiralk ustne zgodovine postavilo temelje Društva za ustno zgodovino Slovenije. 

Ko govorimo o ustni zgodovini jo lahko na najbolj preprost način razumemo kot zbiranje in študij informacij o posameznikih, družinah, skupinah, dogodkih ali vsakdanjem življenju, pridobljenih preko načrtovanih in posnetih ali zapisanih intervjujev. Njeni začetki segajo v prvo polovico prejšnjega stoletja in kot metodo jo uporabljamo tudi v Sloveniji tako v družboslovnih kot humanističnih vedah.

Pobuda za ustanovitev društva je bila spontana posledica enotedenskega izobraževalnega srečanja s področja ustne zgodovine, ki sta ga v Ljubljani vodila ameriški zgodovinar in direktor Pisarne za ustno zgodovino Univerze v Connecticutu Bruce M. Stave s soprogo Sondro Astor Stave, prav tako izkušeno spraševalko in zbiralko ustne zgodovine. Njuno znanje in izkušnje sta predstavila v Sloveniji na pobudo in v organizaciji Ameriške ambasade, Muzeja za novejšo zgodovino, Slovenskega etnografskega muzeja in Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

V petih dneh smo udeleženke (žal, kolegov ni bilo) izmenjale izkušnje tako med seboj kot z gostoma iz tujine. Ne glede na leta izkuženj, število intervjujev, raziskav in objav smo enotno ugovotile, da so izmenjave potrebne, motrenje standardov, tehnoloških zahtev, digitalizacija in  arhiviranje intervjujev pa teme, o katerih nimamo zadostnih ne zadovoljivih odgovorov.

Bolj od vsega naštetega potrebujemo enoten katalog že obstoječih intervjujev in projektov v Sloveniji.

Prav njegova zasnova je prva in prednostna naloga društva v ustanavljanju.

Pobudo za ustanovitve Društva za ustno zgodovino Slovenije smo 15. junija 2012, v Ljubljani, dale:

dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Marijanca Ajša Vižintin

dr. Urška Strle

dr. Sanja Cukut Krilić

dr. Kaja Širok

mag. Monika Kokalj Kočevar

Katarina Jurjavčič

mag. Eva Batista

Nataša Kokošinek

mag. Tita Porenta

dr. Mojca Ramšak

dr. Nina Vodopivec

Saša Petejan