Zavod APIS je v sodelovanju z organizacijo Balkanska iniciativa za toleranciju iz Srbije v februarju uspešno izvedel trening digitalnega pripovedovanja s pomočjo videa in fotografije za mladinske delavce. Usposabljanje je prvi del enoletnega projekta 3M – Multimedia Multipliers from the Margins, namenjenemu izmenjavi dobrih praks uporabe tehnologije za večjo socialno vključenost. Projekt je bil odobren v okviru programa Erasmus+ za razvoj kapacitet organizacij na področju mladinskega dela. V partnerstvo je povezal 12 organizacij iz 12 držav. 

Enotedensko usposabljanje je vključilo 27 mladinskih delavcev iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Italije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Latvije, Portugalske, Romunije, Turčije, Severne Irske in Francije. Partnerske organizacije in mladinski delavci, ki so se usposabljanja udeležili, neposredno delajo z ranljivimi skupinami (begunci, manjšine, migranti, mladi brezposelni…), v mnogih primerih pa so tudi sami predstavniki le teh. Tekom usposabljanja so pridobili znanje in izkušnje iz družbeno angažirane rabe videa, fotografije in digitalnega pripovedovanja. Gre za inovativen pristop dela z ranljivimi skupinami, ki ciljni skupini daje glas, je orodje opolnomočenja in deluje kot medij za bolj strpno družbo.

Udeleženci so tekom treninga pripravili 4 kratke filme in 14 fotoserij. Zgodbe predstavijo dele družbe, ki so prezrti in preslišani, jih pogosto mediji zaobidejo ali pa o njih poročajo pomanjkljivo. Trening v Beogradu je izvajal Zavod APIS. Koordinacijo in organizacijo treninga je prevzel BIT iz Srbije in zanj Ivana Stanojev. Mentor za fotografske delavnice je bil Luka Dakskobler, mentorica za družbeno angažirano video produkcijo Romana Zajec. Mentor za video montažo je bil Borut Dolenc.

Poleg klasičnih form dokumentarne fotografije in videa, kjer udeleženci predstavijo zgodbe skozi fotoseije in kratke filme, smo v projekt vključili tudi tiste, o katerih so bile foto in video zgobe narejene. Tako trening ni bil zgolj namenjen večji socialni vključenosti, ampak je tekom izvajanja postal vključujoč. Prvi primer je zgodba o Aleksandru Markoviću, ki se je odločil za spremembo spola, bila prikazana skozi različne medije: skozi fotozgodbo avtorice iz Latvije, skozi film udeleženk iz Turčije, Srbije in Latvije, hkrati pa je svojo zgodbo povedal Aleksandar Marković skozi fotografijo kar sam, kot gostujoči avtor razstave. Njegove fotografije so hkrati vključene v film So ***king special. Zgodba je tako postala tranmedijska, saj skozi različne medije pripoveduje zgodbo o isti osebi iz različnih zornih kotov, percepcij in pogledov.

Jana o Aleksandru

Poleg 14 fotoserij smo tekom treninga vključili še drugega gosta, protagonista fotoserije A Spaceship of Secrets. Udeleženec iz Italije je v fotozgodbo o avtizmu vključil fotografije avtističnega 15 letnega fanta.

Emanuele Donazza

Fotoserija Ioane Pinzariu je tretja, ki je uspela v pripoved vključiti protagonista. Ivana Djordjevića, ki je spodaj na fotografijah, je v življenju izgubil vse, razen lastnega življenja. Izgubil je družino in njegovo dekle je zaradi odvisnosti umrlo pri 27 letih. Ioana je prikazala njegov vsakdan po prihodu iz zapora, kjer se je odločil, da se ne vrne več v pekel odvisnosti.

Screen Shot 2016-02-16 at 15.38.51

V zaporu je napisal zgodbo o tragičnem obdobju izgub, bolečine in odvisnosti. Zgodba je zapisana s perspektive mačke,  ki je z njim živela. Ivan jo je po fotoseriji in treningu s pomočjo BITa izdal in javno predstavil v okviru Storyclub-a v Beogradu:

Zaključek intenzivnega usposabljanja smo zaključili s projekcijami filmov in fotografsko razstavo Dve plati Beograda: “Lice i naličje Beograda – Betwix and Between in Belgrade.” Razstava in projekcije so se odvile v beograjski galeriji Parobrod.

opening_photo by Jasna Rajnar Petrović

     Spodaj si lahko ogledate kratek prispevek o razstavi, ki so ga pripravili v oddaji “Biljana za vas”.

 

Izvedba treninga je zbudila precej medijske pozornosti. Poleg predstavitve na nacionalni srbski televiziji so projekt predstavili med drugim tudi na televiziji N1, ki oddaja iz Beograda, Sarajeva in Zagreba. Projekt so predstavili tudi mnogi časopisi in več radijskih postaj:

http://www.adriadaily.com/kultura/izlozbe/radionica-digitalnog-pripovedanja-lice-i-nalicje-beograda/

http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2016&mm=02&dd=08&nav_id=1094355

 

Partnerji projekta 3M – Multimedia Multipliers from the Margins

koordinator projekta 3M: Balkan Initiative for Tolerance, Srbija

izvajalec foto/video treninga 3M: Zavod APIS / APIS Institute, Slovenia

Partnerske organizacije:

Toplum Gonulluleri Vakfi, Turčija

Baltic Regional fund, Latvija

Association Multisports Loisirs, Francija

The Inside Out Programme, Severna Irska

Buinho Living Lab, Portugalska

Urbana mladež, Hrvaška

AIM Agenzia Intercultura e Mobilità, Italija

Asociatia Carusel, Romunija

Malteser Ndihmon ne Shqiperi, Albanija

PRONI Center for youth development, Bosna in Hercegovina

Vodja projekta: Ivana Stanojev

Vodja treninga za APIS in mentorica za družbeno angažirano video produkcijo: Romana Zajec, Zavod APIS / APIS Institute

Mentor za fotografske delavnice: Luka Dakskobler

Mentor za video montažo: Borut Dolenec

Producentki foto in video produkcije: Ivana Stanojev (BIT), Romana Zajec (Zavod APIS / APIS Institute)

2016

Project 3M: Multimedia Multipliers from Margin was co-founded by Erasmus + Programme of the European Union.

The European Commission support for the production does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

partner logos & Erasmus+